مدرسه کتاب مقدس نور

               Noor Bible College

تعلیم گرفتن و شاگرد شدن همواره  در کتاب مقدس به صورت امری اجتناب ناپذیر در پرستش توصیه شده است و می خوانیم که بزرگترین دستور خدا پرستش او با تمامی فکر و دل جان است. خداوند از ما می خواهد که ایماندارانی اندیشمند و اهل تفکر برای او باشیم.

مدرسه کتاب مقدس نور با حمایت و همکاری دانشگاه گلوبال در صدد است تا حدی تحقق این امر کمک کند. در این راستا در غالب دو دوره فشرده الاهیات ( زندگی مسیحی و خدمت مسیحی ) دروسی تهیه شده تا آن دسته از مسیحیانی که وقت کافی برای شرکت تمام وقت در دوره های دانشگاهی ندارند، بتوانند از آن ها استقاده کنند. هر دوره شامل  18 کتاب است، دوره اول "مبانی مسیحیت" و دوره دوم "خدمت مسیحیت" در برگیرنده ی دروسی از عهد عتیق و عهد جدید هستند. به امید آنکه خادمینی وفادار برای کلیسای خداوند تربیت شوند که منشاُ خدمات سازنده در گسترش ملکوت خداوند باشند.

جهت ثبتنام به عنوان دانشجوی جدید لطفا یک ایمیل ارسال کنید

 

Ansprechpartner/Kontakt

Farsi: Pastor Paryari

Englisch/Deutsch: GU Germany

Was kostet die Teilnahme?

10,- € einmalige Registrierungsgebühr

15,- € Teilnahme am Grundkurs "Christian Life" (18 PDF-Kurse)

30,- € Teilnahme am Aufbaukurs "Christian Service" (18 Kurse, wahlweise PDF oder online).

Die Bücher zu den Kursreihen können optional separat bestellt werden: Buchpaket (18 Bücher) Christian Life 95,- €, Buchpaket (18 Bücher) Christian Service 125,- €.

Wie meldet man sich an?

(1) Mit der unten stehenden Anmeldung können sich Teilnehmer verbindlich anmelden.

(2) Alternativ kann hier das Anmeldeformular herunterladen und nach dem Ausfüllen an uns gesendet werden.

Anmeldung Noor Bible College (Farsi)
Kurs wählen

Kennen Sie schon

         "10 for 1"?

© 2020 GU Germany e. V.

Impressum

Datenschutzerklärung